Παράταση λήξης προθεσμίας βεβαιωτικών καταλόγων

Με την επισυναπτόμενη απόφαση 126/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου, καθορίζεται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εξόφλησης των βεβαιωτικών καταλόγων (Ύδρευσης Δ τριμήνου 2019, μισθωμάτων κ.α.) του Δήμου Καρπενησίου, οι οποίοι λήγουν στις 31/03/2020, καθώς και τη μη είσπραξη των αντίστοιχων προσαυξήσεων, ως το τέλος Μαΐου 2020 χωρίς την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των πολιτών.

Η παράταση αφορά και τις αντίστοιχες δόσεις των διακανονισμών.

Υπενθυμίζεται πως οι δημότες μπορούν να εξοφλούν τις οφειλές τους μέσω τραπέζης και μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Όσοι πολίτες δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης των παραπάνω, θα πρέπει να ορίζεται τηλεφωνικά ραντεβού ώστε να μπορούν να προσέρχονται στα ταμεία του Δήμου.

Απόφαση 126/2020 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου