Προμήθεια παιχνιδιών και εξοπλισμού παιδικών σταθμών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρνοτος για την προμήθεια παιχνιδιών και εξοπλισμού για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ