Διαγωνισμός για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου». Παρακάτω παρατίθεται το Τεύχος του Διαγωνισμού:

ΤΕΥΧΟΣ