ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέρντος για την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου.

 

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ