Παύση Δημοτικής Συγκοινωνίας στις Δημοτικές Ενότητες

Σας γνωρίζουμε ότι από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 σταματάει η Δημοτική Συγκοινωνία στις Δημοτικές Ενότητες.

Εκ του Τμήματος Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Δήμος Καρπενησίου