Οριστικοί Πίνακες πλήρης και μερικής απασχόλησης σχολικών καθαριστριών

Αναρτήθηκαν σήμερα 10/9/2020 οι Αναμορφωμένοι Οριστικοί Πίνακες, Πλήρης και Μερικής Απασχόλησης, των Σχολικών Καθαριστριών.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΡ.ΑΠΑΣΧ.ΣΧ.ΚΑΘ.

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ. ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΛΗΡ. ΑΠΑΣΧ. ΣΧΟΛ.ΚΑΘ.