Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους»

Αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καρπενησίου (Ύδρας 6, Προφήτη Ηλία) στις 9 Δεκεμβρίου 2020 οι οριστικοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2020-2021.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Ι

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΙ