Οριστικοί πίνακες κατάταξης ειδικότητας ΥΕ καθαριστών/στριών

Αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι) οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστές/στριες  Σχολικών Μονάδων της ΣΟΧ 1/2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ΩΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ