Οριστικά αποτελέσματα του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά προσχολικής ηλικίας περιόδου 2020-21

H EETAA AE ανακοίνωσε τα οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Οικονομικής στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής ηλικίας περιόδου 2020-2021 (πρόσκληση 11693/3.9.2020).

Οι  ωφελούμενοι  μπορούν να μπουν στην  ιστοσελίδα της www.eetaa.gr  και με την εισαγωγή των κωδικών taxis  να δουν τα οριστικά αποτελέσματα της αίτησης τους και να ενεργοποιήσουν το αργότερο έως 19/10/2020 την αξία τοποθέτησης (voucher), 

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν  στο Δήμο Καρπενησίου και στο τηλέφωνο 2237350039.