Οριστικά αποτελέσματα για τους ωφελούμενους της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2019-2020»

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2019-2020. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ.