Ορισμός εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων και αντιδημάρχων

Στις 28/2/2017 ορίστηκαν νέοι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι καθώς και νέοι αντιδήμαρχοι.

Ορισμός Αντιδημάρχων

Εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι