Ορισμός διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων

ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΑΜΩΝ