Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Καρπενησίου από 1-9-2020 έως 31-8-2021

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ 2020-2021