Ορισμός Αντιδημάρχων Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε την απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων Δήμου Καρπενησίου.