Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Διαβάστε την απόφαση Δημάρχου.