Δελτίο Τύπου ΟΠΕΚΑ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης για το πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες της Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ. Παρακάτω παρατίθεται το ακριβές κείμενο του Δελτίου Τύπου:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ