Βελτίωση οδικής ασφάλειας υφιστάμενου οδικού δικτύου Καρπενησίου

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η βελτίωση της οδικής ασφάλειας του υφιστάμενου οδικού δικτύου της πόλης του Καρπενησίου.

Τα τμήματα του οδικού δικτύου όπου προβλέπεται να γίνουν επεμβάσεις έχουν συνολικό μήκος περίπου 7,00   χλμ.

Σε αυτή τη φάση, όπου απαιτείται, για την βελτίωση της ασφάλειας της κυκλοφορίας θα γίνουν έργα τεχνικά, οδοστρωσία, πεζοδρόμια, ασφαλτικά, δημιουργία χώρων στάθμευσης με θέσεις ΑΜΕΑ, οδοφωτισμός. Θα κατασκευαστεί οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση και τέλος θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα και θα γίνει φύτευση πρασίνου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ε.Σ.Υ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΕΕΣ

ΕΕΕΣ (HTML)

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ