Οικονομικός Έλεγχος Δήμου Καρπενησίου για το 2019

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία: «Οικονομικός  έλεγχος  του Δήμου Καρπενησίου  για το  έτος 2019 από Ορκωτό λογιστή». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ