Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το 2017

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το 2017 από ορκωτό λογιστή, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά.

Πιο αναλυτικά μπορείτε να βρείτε την οικονομική προσφορά στον παρακάτω σύνδεσμο:

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ