32η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 32η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι τρεις (23η) Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020-Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 36587/10-6-2021 (ΦΕΚ.2476/10-6-2021)Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

1. Πρόσληψη προσωπικού για το πρόγραμμα καλοκαιρινής απασχόλησης με τον διακριτικό τίτλο «Βουνο..Παιγνιδίσματα – Summer Camp».
2. Έγκριση 2ου πρακτικού δημοπρασίας για το ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο «Βελτίωση Υδρεύσεων Αποχετεύσεων ΔΕ Κτημενίων» προϋπολογισμού 350.000,00€
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – υδρόμυλου στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού.
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής (αφορά δαπάνη ΔΕΔΗΗΕ) .
5. Τακτοποίηση ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου .
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στις θέσεις Ασπρούδια ΤΚ Καρίτσας και ΤΚ Νοστίμου αναδόχου ΑΚΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ Ε.Ε.
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Βελτίωση ΤΚ Βράχας και Κλειτσού» αναδόχου Αθανασίου Φέγγου.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

 

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ