Συνοπτική οικονοµική κατάσταση του προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων για το οικονοµικό έτος 2017 του Δήµου Καρπενησίου

Κατεβάστε την ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.