8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι μια   (21) Αυγούστου  του έτους  2017 ημέρα  Δευτέρα και ώρα  13:00 για συζήτηση  και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος: Μαργαρίτη Νικόλαου
  2. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος: Γεωργακόπουλου Γεωργίου

 

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γεωργία Γκαρίλα