8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις μία (1) Μαρτίου   του έτους 2016 ημέρα  Τρίτη  και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

  1. Έγκριση πρακτικού για το διαγωνισμό «Προμήθεια πετρελαιοειδών (Υγρών καυσίμων και λιπαντικών διαφόρων τύπων) του Δήμου Καρ/σίου και των Νομικών του προσώπων για το έτος 2016»
  2. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης της ΜΕ Καρ/σιου για την περίοδο 2016-2017»
  3. Τακτοποίηση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής – Απαλλαγή υπολόγων
  4. Ψήφιση πιστώσεων

 

 

Ο πρόεδρος  της  Οικονομικής  επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος