8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις είκοσι έξι  (26) Φεβρουαρίου  του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00πμ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Έγκριση 2ου πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού  για την «Επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης  προσωπικού  μαγειρείου για την Μαθητική Εστία  του Δήμου Καρπενησίου  για το ίδιο χρονικό διάστημα από 1-3-2019  έως 29-2-2020.

 

  1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας «Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην περιοχή «Μοσχοπλάι» της Τοπικής Κοινότητας Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου, για την εγκατάσταση σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας».

 

  1. Εισήγηση για καθορισμό τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

 

Σουλιώτης Νικόλαος