8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε  σε ΤΑΚTIΚΗ  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συσκέψεων) οδός Ύδρας αρ.6 στον Προφήτη Ηλία, στις  είκοσι επτά (27) Φεβρουαρίου   του έτους 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00π.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

 

 

1) Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης διαγωνισμού  για την επιλογή αναδόχου  παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού  μαγειρείου για τη Μαθητική Εστία Δήμου Καρπενησίου ,για το χρονικό διάστημα από 1-3-2018 έως 28-2-2019.

2) Ψήφιση πίστωσης του έργου «Παράκαμψη εμπορικού Κέντρου και νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου» προϋπολογισμού 1.506.000,00€ (με ΦΠΑ) και πολυετής δέσμευση.

3)Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Παράκαμψη εμπορικού Κέντρου και νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου» προϋπολογισμού 1.506.000,00€ (με ΦΠΑ).

4)Κατάρτιση όρων διακήρυξης του έργου «Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου» προϋπολογισμού 2.280.000.00 € (με ΦΠΑ).

5) Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας.

6) Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κλαυσίου.

 7)Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση γηπέδων ποδοσφαίρου, στην Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου για την διεξαγωγή τουρνουά.

 8)Ανατροπή δεσμεύσεων.

 9)Ψήφιση πιστώσεων.

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης