8η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής που θα γίνει στις είκοσι έξι (26) Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 9:00 πμ και λήξη 12.00μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί (ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) για λόγους διασφάλισης δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις διατάξεις παρ.1 (άρθρο 10 παρ.1 ΦΕΚ.Α.55/11-3-2020- Αντιμετώπιση της κρίσης λόγω COVID-19) και την υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 την 163/33282/29-5-2020 την 426/77233/13-11-2020 και την την αριθμ . ΔΙΔΑΔ/Φ.69/144/ οικ. 2605/ 11/ 2 /2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για την ομάδα ΙΑ ελαιόλαδο (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 95466) για τον διαγωνισμό «Προμήθεια τροφίμων ειδών παντοπωλείου φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δυο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 405.548,69€».
2. Aπόψεις της επιτροπής διαγωνισμού επί της προσφυγής για τις Ομάδες Είδη παντοπωλείου Η΄ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Θ΄ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ για τον διαγωνισμό «Προμήθεια τροφίμων ειδών παντοπωλείου φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δυο έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 405.548,69€»
3. Κατάρτιση όρων διακήρυξης για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 64.784,94 ευρώ με ΦΠΑ.
4. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής(αφορά δαπάνη συντήρηση φωτιστικών σωμάτων ΔΕΔΔΗΕ).
5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής(αφορά δαπάνη επεκτάσεις δημοτικού φωτισμού ΔΕΔΔΗΕ).
6. Διαγραφή τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Δομνίστας.
7. Καθορισμός τιμών ενοικίασης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου
8. Παράταση (3η) περαίωσης προθεσμίας του έργου «Κειμηλιαρχείο Φουρνάς» αναδόχου Κωνσταντίνου Μπουλογιάννη του Στεφάνου.
9. Ανάκληση της αριθμ.37/2021 απόφασης οικ. επιτροπής λήψη νέας απόφασης μετά την σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ Στερεάς Ελλάδας» αφορά την «Παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς».

 

Ο πρόεδρος της Οικονομικής επιτροπής

Νικόλαος Σουλιώτης

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής θα μπορούν να γνωμοδοτήσουν -διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους στα ανωτέρω θέματα ηλεκτρονικά με e-mail από το προσωπικό τους λογαριασμό προς το e-mail της γραμματείας της Οικονομικής επιτροπής m.g.paparoidami@0716.syxefxis.gov.gr αποστέλλοντας συμπληρωμένο το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας ,προκειμένου να επιτευχθεί η προβλεπόμενη συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ