8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις είκοσι πέντε   (25) Ιουνίου  του έτους  2015 ημέρα  Πέμπτη και ώρα  14:00μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Φόρα Ειρήνης
  2. Πρόσθετη πράξη προσδιορισμού τραπεζοκαθισμάτων