8η TAKTIKH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε να συμμετάσχετε  στην 8η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, που θα πραγματοποιηθεί στις Είκοσι πέντε (25) του μηνός Αυγούστου 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00 στο Δημοτικό κατάστημα  στην αίθουσα συσκέψεων οδός Ύδρας αριθμός 6-Προφ.Ηλίας-Καρπενήσι, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης. 

  Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-3-2020), και τις υπ΄αριθμ.20930/31-03-2020 & 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίους  του Υπουργείου Εσωτερικών.

  1. Διατύπωση γνώμης και προτάσεων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκμίσθωση περιπτέρου(ακινήτου)
  2. Επί αιτήματος Κυριακής Θεοδωρογιάννη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Λεπενιώτη 27 (θέμα από αναβολή)
  3. Επί αιτήματος Ιωάννας Σαμαρά  για παραχώρηση θέσης στάσης στην οδό Ζηνοπούλου 30
  4. Επί αιτήματος Γεωργίου Παπαζαχαρία για τοποθέτηση εμποδίων επί οδοστρώματος (οδού Αισώπου)

 

 

Ο πρόεδρος της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Νικόλαος Σουλιώτης