8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν. Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις  είκοσι (20)του μηνός Μαΐου 2015 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  18.00μμ

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. 1.   Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. 2.   Γνωμοδότηση και παραλαβή του Β1 Σταδίου της μελέτης «ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ  ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΠΟΛΕΩΝ (ΣΧΟΟΑΠ ΔΗΜΟΥ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ) Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης
 3. 3.   Λήψη απόφασης για σύναψη  σύμβασης παροχής υπηρεσίας καθαριότητας  (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης)
 4. 4.   Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την πυροπροστασία 3/μηνης διάρκειας

(εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Χορμόβα )

 1. 5.   Επανασύσταση δημοτικής Αστυνομίας (εισηγήτρια η Γ.Γ κ.Χορμόβα)
 2. 6.   Τροποποίηση της μελέτης  του έργου «Παρεμβάσεις ανάπλασης αναβάθμισης εμπορικού κέντρου Καρπενησίου» (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης ).
 3. 7.   Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος –αναμόρφωση προϋπολογισμού εισηγητής ο  αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης
 4. 8.    Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος       κ.Κονιαβίτη Ευδοξία)
 5. 9.   Έγκριση της αριθμ.31/2015 απόφασης του Δ.Σ της ΕΚΕΠΠΑΔΗΚ (αφορά έγκριση ισολογισμού απολογισμού έτους 2014) εισηγήτρια η πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ κ. Σοφία Ζαλοκώστα
 6. 10.               Καθορισμός ειδικοτήτων και αριθμού  θέσεων καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τα προγράμματα «Άθληση για όλους (ΠΑγΟ)» Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κλεομένης Λάππας
 7. 11.               Ετήσια έκθεση πεπραγμένων  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2014 εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κλεομένης Λάππας

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης)

 1. 12.   Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση Ανάδειξη πλατειών Καστανέας και Προδρόμου Δ.Ε. Προυσού Δήμου αναδόχου «Κ/ΞΙΑ ΚΟΡΕΝΤΖΕΛΟΣ Ι. – ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ Π.
 2. 13.       Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ. Κ. ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ Δ.Ε. ΠΡΟΥΣΟΥ» αναδόχου Γκρίζη Παναγιώτη.

 

 

 1. 14.          Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης ΤΚ Σταύλων ΔΕ Δομνίστας  αναδόχου κ.Μάκκα Ευάγγελου
 2. 15.          Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  Μουσείου Δομνίστας αναδόχου Αναγνωστου Κ.και Σια
 3. 16.          Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα ανάπλασης και υποδομών στην ΤΚ Δομιανών» αναδόχου  κ. Νικολάου Σταμούλη
 4. 17.          Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου προς οικία Δεληγεωργόπουλου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου» του Δήμου Καρπενησίου αναδόχου κ.Θεόδωρου  Βαξεβάνου.
 5. 18.          Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής έργου: «Πλακόστρωση δρόμων από οικία Νικολάου Τσιάμη έως οικία Αγγελικής Τσιάμη και από οικία Αθανασίου Χονδρού έως οικία Χαντόπουλου Τ.Δ. Φιδακίων» του Δήμου Καρπενησίου   αναδόχου κ. Θεόδωρου  Βαξεβάνου
 6. 19.          Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής έργου «Βελτίωση δρόμων ΤΚ Ανιάδας ΔΕ Ποταμιάς»αναδόχου Βλάχου Περικλή.
 7. 20.          Έγκριση Πρωτοκόλλου Οοιστικής Παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία και ανάπλαση οικισμού Σκοπιάς» αναδόχου Κρούσκος Δημ- Κηρολίβανος Ευστ.και Σια ΟΕ.
 8. 21.          Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής έργου «Κατασκευή  τοιχίων και τεχνικών στην ΤΚ Κορυσχάδων» αναδόχου κ. Γρανίτσα Παναγιώτη.
 9. 22.          Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής έργου «Διαμόρφωση νέου επιπέδου στο Νεκροταφείο Καρπενησίου» αναδόχου  κ. Γρανίτσα Παναγιώτη.
 10. 23.          Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής έργου «Βελτίωση  υποδομών στην ΤΚ Προυσού» αναδόχου κ. Φέγγου  Αθανασίου.
 11. 24.          Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποία στην Τ.Κ Προυσού αναδόχου κ. Φέγγου  Αθανασίου
 12. 25.          Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής έργου «Τσιμεντόστρωση αμαξωτού δρόμου προς Αγιο Αθανάσιο ΤΚ Προυσού» αναδόχου κ. Φέγγου  Θωμά.
 13. 26.          Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες άμεσης αποκατάστασης Γέφυρας Μεγάλου Χωριού ΔΕ Ποταμιάς»
 14. 27.          Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Μυρίκης ΔΕ Καρπενησίου».
 15. 28.          Σύσταση επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου «Διευθέτηση  χειμάρρου και διαμόρφωση χώρου γηπέδου στην ΤΚ Αγίου Νικολάου  ΔΕ Καρπενησίου
 16. 29.          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου: «Αναπλάσεις στην ΤΚ Σελλών» του Δήμου Καρπενησίου
 17. 30.          Σύσταση επιτροπής Προσωρινής παραλαβής έργου: «Εργασίες επισκευής εγκαταστάσεων Μαθητικής Εστίας» του Δήμου Καρπενησίου
 18. 31.          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Κλαυσίου ΔΕ Ποταμιάς» στο Δήμο Καρπενησίου.
 19. 32.          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Αναπλάσεις στην είσοδο του οικισμού Παπαδιάς Δ.Δ Παυλοπούλου
 20. 33.          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία Παυλοπούλου
 21. 34.          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Πλακόστρωση  βατών δρόμων εντός του Τ.Δ Στενώματος»
 22. 35.          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Κατασκευή υδραύλακα από θέση «Μουντούρι» ως το Δημοτικό σχολείο και τοποθέτηση σχάρας»
 23. 36.          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Πλακόστρωση  του δρόμου προς Ι.Ν Αγίου Χρυσοστόμου Παπαδιάς Τ.Δ Παυλοπούλου»
  1. 37.          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση  πρόσβασης Νέου Δημαρχείου»
  2. 38.                          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Πλακοστρώσεις μέσα στον οικισμό Παυλοπούλου».
  3. 39.                          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Αποκατάσταση δρόμων εντός του Τ.Δ Στενώματος.
  4. 40.                          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Πλακόστρωση δρόμου από Ιερό Ναό Ι.Χρυσοστόμου έως οικία Ιωάννη Καρανίκα οικισμού Παπαδιάς ΤΔ Παυλοπούλου.
  5. 41.                          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Φιδακίων
  6. 42.                          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία στην Μηλιά ΤΚ Σελλών.
  7. 43.                          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία στην ΤΚ Σελλών.
  8. 44.                          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία κατασκευή υδρορροών δημοτικού σχολείου και επισκευή παιδικής χαράς στην ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας.
  9. 45.                          Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου «Εσωτερική οδοποιία και διευθέτηση ομβρίων στην ΤΚ Δομνίστας ΔΕ Δομνίστας»

 

Εσωτερική Διανομή:

    Ο πρόεδρος Δ.Σ

Φάκελος Δημοτικού συμβουλίου
                  Ιωάννης Πέτρου