8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Σας προσκαλούμε στην 8η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ που θα γίνει στην αίθουσα  Συνεδριάσεων  του Δημοτικού Συμβουλίου στην οδό Ν.Τσιαμπούλα  (κτίριο ΚΑΠΗ  3ος όροφος) στις είκοσι τρεις (23) του μηνός Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα  18.00μμ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 1. 1.              Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. 2.              Διαβίβαση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Παράκαμψη Εμπορικού Κέντρου και νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου»   προς έγκριση, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος).
 3. 3.               Διαβίβαση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου:  «Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία    Καρπενησίου» προς έγκριση, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος)..
 4. 4.               Διαβίβαση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου: «Κειμηλιαρχείο Φουρνάς» προς έγκριση, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος).
 5. 5.              Διαβίβαση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Βελτίωση εσωτερικής οδοποίιας Καρπενησίου προς έγκριση, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 6. 6.              Διαβίβαση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του έργου «Αισθητική και Λειτουργική Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Α Γυμνασίου -Γεν.Λυκείου -Βασ. Βιβλιοθήκης Καρπενησίου προς έγκριση, εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
 7. 7.              Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος- αναμόρφωση οικ.έτους (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη)
 8. 8.              Εισήγηση για την τεκμηρίωση  της αδυναμίας του προσωπικού του Δήμου που αφορά την ειδικότητα ηλεκτρολόγων για την ηλεκτροδότηση  της εμποροπανήγυρης .(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος).
 9. 9.              Εισήγηση για την τεκμηρίωση  της αδυναμίας του προσωπικού του Δήμου που αφορά την ειδικότητα ηλεκτρολόγων  για την συντήρηση των δικτύων ηλεκτροφωτισμού στις δημοτικές Ενότητες  του Δήμου  εκτός  της δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου.(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος).
 10. 10.          Εισήγηση για την τεκμηρίωση  της αδυναμίας του προσωπικού του Δήμου που αφορά την ειδικότητα υδραυλικών για την συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης στις δημοτικές Ενότητες  του Δήμου  εκτός  της δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου.(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Βονόρτας Δημήτριος).
 11. 11.          Γνωμοδότηση επί της Μ.Π.Ε του Λατομείου  Σχιστολιθικών πλακών στη θέση «Πέτρα» της ΔΕ Καρπενησίου (εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος).
 12. 12.          Γνωμοδότηση για την επαναλειτουργία του κατεστραμμένου αρδευτικού έργου της Κοινότητας Καταβόθρας μέσω της υδροληψίας του προτεινόμενου ΜΥΗΕ Καταβόθρας(εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος).
 13. 13.          Τροποποίηση της αριθμ.  85 /2017 απόφασης  του δημοτικού συμβουλίου (αφορά την συγκρότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης) Εισηγητής ο πρόεδρος ΔΣ κ.Λάππας Κλεομένης ).
 14. 14.          Επιχορήγηση συλλόγου αδελφών πόλεων(εισηγητής ο πρόεδρος  κ.Λάππας Κλεομένης).
 15. 15.           Συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Καρπενησίου  στην Πύλο -ψήφιση σχετικής πίστωσης (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ .Γκαρίλα Γεωργία)
 16. 16.          Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση της Ενιαίας σχολικής επιτροπής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου. (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα Γεωργία)
 17. 17.          Αντικατάσταση μέλους της Ενιαίας σχολικής επιτροπής σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρπενησίου»(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ. Γκαρίλα Γεωργία).
 18. 18.          Συνδιοργάνωση  αγώνων διάθλου (εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ.Κουτρομάνος Ταξιάρχης )
 19. 19.          Συνδιοργάνωση τουρνουά  «3 οη 3 «(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης )
 20. 20.          Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων – ορισμός μελών»(εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Κουτρομάνος Ταξιάρχης )
 21. 21.          Έγκριση τρόπου κατασκευής των παρακάτω έργων

α)«Βελτίωση υποδομών στην ΤΚ Κλειστού» προϋπολογισμού 23500,00 ευρώ και β)«Συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά προϋπολογισμού 10000,00 ευρώ και γ) «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Αγ. Τριάδας» προϋπολογισμού 12000.00ευρώ(Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος).

 1. 22.          Καθορισμός  θέσης ΑΜΕΑ στην οδό Αγίου Νικολάου (εισήγηση από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος).
 2. 23.          Έγκριση πρακτικού επιτροπής επί ενστάσεων για λογαριασμούς ύδρευσης(εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 3. 24.          Έγκριση δαπανών για επεμβάσεις δημοτικού φωτισμού  κλπ από ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν αιτημάτων του Δήμου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 4. 25.          Επί αιτήσεως Γεωργίου Μπακογιάννη του Δημητρίου (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 5. 26.          Επί αιτήσεως Καλτσή Νούλας για πρόωρη λύση της σύμβασης μίσθωσης του δημοτικού ξενώνα, στην Τ. Κ. Φουρνάς και απόφαση εκμίσθωσης του ακινήτου. (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 6. 27.          Επί αιτήσεως Καλτσή Νούλας. Συμψηφισμός εξοπλισμού με οφειλές για δημοτικό ξενώνα Τ. Κ. Φουρνάς. (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).
 7. 28.          Παραχώρηση δικαιώματος για σύσταση μονού οικογενειακού στην Τ.Κ. Συγκρέλλου στο όνομα του κ. Σύρου Φωτίου. (εισηγήτρια η αντιδήμαρχος κ.Κονιαβίτη Ευδοξία).

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Εισηγητής ο αντιδήμαρχος κ. Βονόρτας Δημήτριος)

 1. 29.          Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Γοριανάδων» αναδόχου  Σταμούλη Νικολάου ΕΔΕ.
 2. 30.          Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής» αναδόχου  ΑΚΡΑ ΔΟΜΗΣΗ Ο.Ε
 3. 31.          Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Εσωτερική Οδοποιία οικισμού Γοριανάδων» αναδόχου Σταμούλη Νικολάου ΔΕΕ.
 4. 32.          Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Εργασίες ολοκλήρωσης στο Ψιλό Γεφύρι στην ΤΚ Τόρνου αναδόχου Ιωάννη Κορέντζελου.
 5. 33.          Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις και εσωτερικές οδοποιίες Τ.Κ της ΔΕ Φουρνάς» αναδόχου Γεωργίου Γώγου .
 6. 34.          Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στην εσωτερική οδοποιία Τ.Κ Μεσοκώμης» αναδόχου Νικολάου Μήτσιου.
 7. 35.          Έγκριση  πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης  και κατασκευή ΕΕΛ στους οικισμούς Κρικέλλου Αμπλιανης Σταύλων και Σκοπιάς» αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
 8. 36.          Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου: «Βελτίωση ύδρευσης Βουτύρου» στον Δήμο Καρπενησίου με ανάδοχο τον κ. Ανδρέα Τάσιο του Σπύρου.
 9. 37.          Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση ύδρευσης οικισμού Σκοπιάς και ΤΚ Δομνίστας ΔΕ Δομνίστας» αναδόχου Μήτσιου Νικόλαο.
 10. 38.          Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου » Συντήρηση δικτύων και οδών στην ΤΚ Αγίας Βλαχέρνας» αναδόχου  κ.Σιαφάκα Βασιλείου.
 11. 39.          Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Καρπενησίου στη θέση Μέγα Ρέμα και Δομιανών στη θέση Πορτίτσα «αναδόχου Κ/ξια Αργυρίου Τεχνική Ε.ΤΕ Αδαμάκος Γεώργιος.
 12. 40.          Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων στην ΤΚ Αγίου Χαραλάμπους» αναδόχου κ.Φούκα Ιωάννη.
 13. 41.          Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή  στέγης κτιρίου αποδυτηρίων Προπονητικού Κέντρου » του Δήμου Καρπενησίου.
 14. 42.          Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου  «Ανάδειξη -αξιοποίηση και προστασία «Φαραγγιού Τσιούκας» Δημοτικής Ενότητας  Φουρνάς»
 15. 43.          Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευή υδρομαστεύσεων και συντήρηση δικτύων στην Τ.Κ Φουρνάς «
 16. 44.          Σύσταση επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής έργου: «Επισκευή – Αποκατάσταση ζημιών στέγης σχολικού συγκροτήματος Προφήτη Ηλία Καρπενησίου»  του Δήμου Καρπενησίου .
 17. 45.          Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή  του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων περιοχής «Κατσάμπειου» Γυμνασίου στην ΤΚ Προυσού»
 18. 46.          Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή  του έργου Αποκατάσταση δικτύων ύδρευσης ΤΚ Ασπροπύργου & Βελωτάς
 19. 47.          Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή  του έργου

«Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων  Τ. Κ. Καταβόθρας ΔΕ Προυσού »

 1. 48.          Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή  του έργου »
  Συντήρηση δικτύων και οδών Τ.Κ Απροπύργου «
 2. 49.          Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή παραλαβή  του έργου » Συντήρηση δικτύων και οδών στις Τ.Κ Βελωτάς , Εσωχωρίων και Σαρκίνης»
 3. 50.          Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή & οριστική παραλαβή  του έργου  Βελτίωση και συντήρηση υποδομών στις ΤΚ της ΔΕ Προυσού.
 4. 51.          Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση -Ανάπλαση Δυτικής εισόδου πόλης Καρπενησίου»

Ο  Πρόεδρος Δ.Σ

 

Λάππας Κλεομένης