8η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6, την 2η Αυγούστου του έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1. Κανονισμός για τον καθορισμό όρων για την εγκατάσταση εργοστασίων εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού και παρασκευής αναψυκτικών
2. Καθορισμός χώρων στάθμευσης (πιάτσες) ταξί στην Δ.Κ. Καρπενησίου