8η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   σήμερα  δεκαπέντε (15) Σεπτεμβρίου  του έτους 2016 ημέρα  Πέμπτη και ώρα  14:30μ.μ. για συζήτηση  και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

 

 

  1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος  της Πετροπούλου Χαρίκλειας

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη και κατεπείγουσα διότι όπως εξήγησε η αιτούσα,  Πετροπούλου Χαρίκλεια, έχει ήδη μια καταγγελία για έλλειψη άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημά της και καθώς αυτό εξακολουθεί να λειτουργεί κρίνεται σκόπιμη η εξέταση κατά προτεραιότητας της αίτησής της για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο έτερης καταγγελίας,  για λόγους προστασίας του  διοικούμενου.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κλεομένης Λάππας