8η EKTAKTH συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

              Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου  75 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε  σε συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στo Νέο Δημοτικό Κατάστημα(αίθουσα συσκέψεων), στην οδό Ύδρας 6,   στις  είκοσι επτά  (27) Ιουλίου   του έτους  2018 ημέρα  Παρασκευή και ώρα  11.30πμ για συζήτηση  και λήψη απόφασης  στο παρακάτω θέμα:

 

  1. Συμπλήρωση της απόφασης 21/2018 της επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στα πλαίσια των «ΓΙΟΡΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ 2018»Δήμου Καρπενησίου.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη κατεπείγουσα διότι θα πρέπει να συμπληρωθούν στην απόφαση οδοί οι οποίες εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν σχετικά με την διακοπή κυκλοφορίας για τις  εκδηλώσεις  του Δήμου Καρπενησίου που διεξάγονται το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Ιουλίου και θα πρέπει να σταλεί στο Αστυνομικό Τμήμα για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

H Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

Γκαρίλα Γεωργία