Διαγωνισμός για το έργο: «Εσωτερική οδοποιϊα Προυσού, Τόρνου, Καστανιάς & Προδρόμου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Εσωτερική οδοποιϊα Προυσού, Τόρνου, Καστανιάς & Προδρόμου». Με τη  μελέτη αυτή προβλέπεται η βελτίωση της εσωτερικής οδοποιίας  των οικισμών Προυσού Τόρνου, Καστανιάς και Προδρόμου.

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Τ.Ε.Υ.Δ.