Διακήρυξη διαγωνισμού για το έργο: “Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου”

Η παρούσα τεχνική μελέτη συντάχθηκε για τις ανάγκες του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Κ. Καρπενησίου» (με αρ. συστήματος 181997) με επεμβάσεις σε διαφορετικές περιοχές της πόλης του Καρπενησίου και σκοπό την λειτουργική αναβάθμιση των οδών της πόλης. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα της σύμβασης:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ