Νέα τμήματα στο Πρόγραμμα «Άθληση για όλους»

Νέα τμήματα λειτουργούν στο πρόγραμμα «Άθληση για όλους» με υπεύθυνη του τμήματος την κ Δήμητρα Λάππα:

 

Ημέρες Ώρες Πρόγραμμα Χώρος
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ 8:00

9:00

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 

9:00

10:00

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΤΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8:00

9:00

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 

9:00

10:00

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΤΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
10:00

11:00

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

4 ΕΤΩΝ-6 ΕΤΩΝ

ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 10:00

11:00

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

4 ΕΤΩΝ-6 ΕΤΩΝ

ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00

9:00

ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
 

9:00

10:00

ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ ΔΗΜΟΤΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
10:00

11:00

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

4 ΕΤΩΝ-6 ΕΤΩΝ

ΑΘΛΟΧΩΡΟΙ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ