Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό οδών για τις ανάγκες της πυροπροστασίας

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Μίσθωση μηχανημάτων για καθαρισμό οδών για τις ανάγκες της πυροπροστασίας». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ