ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 2020-2021

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού  διαγωνισμού για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ 2020-2021», ενδεικτικού προϋπολογισμού 45.927,12€. Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ