Μετατροπή υφιστάμενης άδειας σε άλλο τύπο από την Αντιπεριφέρεια Π.Ε. Ευρυτανίας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 25/03/2022 ώρα 14:30.

ΑΠΟΦΑΣΗ