Πρόσκληση για υπηρεσίες μετακίνησης, διαμονής και διατροφής μελών της Φιλαρμονικής Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την μετακίνηση, διαμονή και διατροφή μελών της Φιλαρμονικής Δήμου Καρπενησίου στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Κέρκυρας από 2 έως 4 Νοεμβρίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ