Προμήθεια μελανιών Δήμου Καρπενησίου – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την Τεχνική Έκθεση για την προμήθεια μελανιών-τόνερ, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 12 Iουλίου 2018, ως τμήμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών-τόνερ για το Δήμο Καρπενησίου. Συγκεκριμένα, στην εν λόγω Τεχνική Έκθεση έχει γίνει, εκ παραδρομής, λάθος στα τεχνικά χαρακτηριστικά των ανιτκειμένων με Α/Α  2 και 5. Ως εκ τούτου επαναδημοσιεύουμε την ορθή Τεχνική Έκθεση:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΤΟΝΕΡ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Στο παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

https://www.karpenissi.gr/dimosieyseis/gr_yli_2018/