Προμήθεια μελανιών/τόνερ για το Δήμο Καρπενησίου Β’ Εξαμήνου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών/τόνερ για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου για το Β Εξάμηνο του 2020. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΡΟΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ