Συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά

Με το έργο αυτό προβλέπεται η συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά με την  αποκατάσταση της πεζογέφυρας στην αρχή του μονοπατιού κάτω από το πάρκινγκ της Ι. Μονής η οποία καταστράφηκε μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου του 2015

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ

ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ