Ματαίωση παρελάσεων και τιμητικών εκδηλώσεων

Σας ενημερώνουμε πως σύμφωνα με το ΦΕΚ Α’ 55/11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», ματαιώνεται η παρέλαση και όλες οι τιμητικές εκδηλώσεις, η δοξολογία και η κατάθεση στεφάνων για επιτακτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

Η απόφαση αυτή ουδάλως μειώνει ή απαξιώνει τις οφειλόμενες τιμές προς τους ήρωες της ελληνικής επανάστασης του 1821. Ως ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής καλούμε τους δημότες να αναρτήσουν την ελληνική σημαία στις οικείες τους.