Ανακοίνωση για λειτουργία σχολείων την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα λειτουργήσουν κανονικά.