Επαναλειτουργία της δημοτικής αγοράς του Δήμου Καρπενησίου το Σάββατο 2 Μαΐου 2020

Το Σάββατο 2 Μαΐου 2020 η δημοτική αγορά του Δήμου Καρπενησίου θα λειτουργήσει ξανά. Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της δημοτικής αγοράς είναι απαραίτητη η τήρηση των μέτρων ατομικής και συλλογικής προστασίας και αποφυγής συγχρωτισμού και ειδικότερα:
• Διατήρηση απόστασης τουλάχιστον πέντε μέτρων μεταξύ των εκθετηρίων των παραγωγών
• Ύπαρξη σε κάθε εκθετήριο, με ευθύνη του παραγωγού, αλκοολούχου απολυμαντικού υγρού χεριών και γαντιών μιας χρήσης
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας και χρήση γαντιών από τους παραγωγούς
• Ύπαρξη ενός πελάτη ανά πάγκο
• Θα είναι ανοιχτές και οι δύο πόρτες στο χώρο της αγοράς, όπου η μια θα είναι είσοδος και η άλλη έξοδος.
Συστήνεται στους δημότες να τηρούν τις αποστάσεις ασφαλείας, να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, να αποφεύγουν το συνωστισμό ειδικά στις ώρες αιχμής της δημοτικής αγοράς, καθώς και να τηρούν τις οδηγίες για την κυκλοφορία και τη μετακίνησή τους.
Ο χώρος στον οποίο στεγάζεται η δημοτική αγορά έχει απολυμανθεί και θα συνεχίσει να απολυμαίνεται κάθε εβδομάδα πριν τη λειτουργία της ώστε να υπάρχει καλύτερη πρόληψη για την υγεία όλων.