Λειτουργία Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου

Προς αποσαφήνιση ερωτημάτων προς αρκετούς γονείς για τη λειτουργία των Παιδικών Σταθμών κάνουμε γνωστό ότι: Η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εποπτεύονται από του Υπουργείο Παιδείας και ακολουθούν συγκεκριμένο ωρολόγιο υποχρεωτικό πρόγραμμα. Η απουσία των παιδιών από τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει επίπτωση στις επιδόσεις τους.

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Καρπενησίου αποτελούν Κοινωνική Δομή και δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθησή τους. Ο Δήμος Καρπενησίου καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες να παραμένουν ανοικτοί οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου μας  προς διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων.