Λειτουργία των ΚΕΠ μετά τις 9/6/2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 (ΦΕΚ 216/Β/2020)
με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.».Λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα της παρ. 2 του άρθρου 19 της ως άνω ΚΥΑ, η
λειτουργία των ΚΕΠ από τις 10/6/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

 • Τα ΚΕΠ λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών από τις 7:30 μέχρι τις 15:00
  και το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως του αριθμού τους,
  παραμένει μέχρι τις 15:30 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α
  /32/οικ.7945 (ΦΕΚ 865/Β/2020)
 • Οι πολίτες εξυπηρετούνται κατά σειρά προτεραιότητας άνευ προ συνεννόησης
  (ραντεβού).
 • Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5)
  μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών.

Σε ό,τι αφορά την επαναφορά λειτουργίας των ΚΕΠ στο διευρυμένο ωράριο εργασίας θα
ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφο της υπηρεσίας μας.

Λειτουργία των ΚΕΠ μετά τις 09062020