Λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης – Εκπαίδευσης Ενηλίκων Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας Δια Βίου Μάθησης και τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης θα λειτουργήσει Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Εκπαίδευσης Ενηλίκων που αφορά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, γενικής και επιστημονικής, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας στοχεύοντας στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση, την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση, την ανάπτυξη της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών, στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και τέλος στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση, αναγνωρίζοντας τις αυξανόμενες ανάγκες της εποχής μας για στήριξη των δημοτών και ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής.
Τα θεματικά πεδία προγραμμάτων που θα λειτουργήσουν ( σύμφωνα με τις δηλώσεις των ενδιαφερομένων) είναι:
• Οικονομία – Επιχειρηματικότητα
• Ποιότητα Ζωής – Περιβάλλον
• Νέες Τεχνολογίες
• Γλώσσα και Επικοινωνία
• Κοινωνικές Δεξιότητες και Δράσεις
• Πολιτισμός και Τέχνη
• Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων
Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποια από τα προγράμματα εκπαίδευσης, να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής στα ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου (παλαιό και νέο Δημαρχείο).
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενήλικες οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας και επαγγελματικής κατάστασης, στους οποίους θα δοθεί βεβαίωση κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας & θρησκευμάτων-Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης .
Τα μαθήματα θα παραδίδονται κατά τις απογευματινές ώρες στο χώρο της Μαθητικής Εστίας. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα ξεκινήσουν από την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου μέχρι Παρασκευή 11 Οκτωβρίου για τη χειμερινή περίοδο (Οκτώβριος – Ιανουάριος).