Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης στην Αθήνα

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση για τη λειτουργία γραφείου κτηματογράφησης στην Αθήνα εδώ.